V petek, 25. novembra 2016 so v Novem mestu praznovali 20. obletnico odprtja tamkajšnjega joga centra - ašrama. V slovenski družini društev Joge v vsakdanjem življenju je bil novomeški ašram prvi. Praznovanje obletnice je bilo prežeto s spomini in se je sklenilo tako, kot je običaj, za polno "mizo" vegetarijanskih dobrot.

V Novem mestu se je organizirana vadba joge po Sistemu Joga v vsakdanjem življenju začela leta 1989 kot sekcija v okviru Športnega društva Partizan. Zaradi vse večjega zanimanja za jogo se je leta 1995 pokazala potreba po lastnem prostoru, ki bi postal center joge, namenjen vsakodnevni vadbi, meditaciji in satsangom.

Ašram je mesto, kjer je vsak dobrodošel, da dela za dobrobit sebe in drugih. V besedi ašram "a" pomeni dobrodošli, "šram" pa delati. Paramhans Swami Maheshwarananda

S skupnimi močmi in nesebičnim delom so starim prostorom na novomeškem Prešernovem trgu dali novo podobo, predvsem pa nov namen. Avtor Sistema Joga v vsakdanjem življenju Vishwaguru Paramhans Swami Maheshwarananda je 12. maja 1996 obnovljene prostore posvetil v ašram, v prostor, ki je namenjen jogi. S prižigom večne luči kot simbola znanja, harmonije in duhovnega razvoja je naznanil novo poglavje delovanja Društva Joga v vsakdanjem življenju Novo mesto. Ob tej priložnosti je Vishwaguruji dejal: »Ašram je lahko zgraditi, težko pa ga je ohraniti

Člani Društva Joga v vsakdanjem življenju tako že dvajset let ohranjajo ašram in njegovo poslanstvo s predanim delom in širjenjem joge. Skrbijo za organizirano vadbo joge po Sistemu Joga v vsakdanjem življenju na območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Ob redni telesni vadbi vadečim posredujejo tudi znanje o celovitejšem razumevanjem sebe, okolja in vseh živih bitij. S strani širše javnosti so prepoznani kot prostovoljna organizacija posebnega družbenega pomena. To so si prislužili tudi z dejavnostmi ob svetovnem dnevu miru in mednarodnem dnevu nenasilja, s saditvijo dreves, vodenjem brezplačne vadbe joge v dolenjskih parkih ter z organizacijo sklopa prireditev Novo mesto – zdravo mesto v obdobju od 2008 do 2013.

20 let novomeškega ašrama v številkah.