Stres, pomanjkanje energije, medosebna odtujenost so pogoste posledice življenja v sodobnem času. Dr. Dejan Dinevski, strokovnjak za jogo in meditacijo, pa pravi, da se pred težavami ni mogoče skriti, zato jih je modro sprejeti, osmisliti in preseči. Kako Joga v vsakdanjem življenju pri tem pomaga? Odgovori v obširnem prispevku, objavljenem na portalu SIOL.NET.

Stres, pomanjkanje energije, medosebna odtujenost so pogoste posledice življenja v sodobnem času. Dr. Dejan Dinevski, strokovnjak za jogo in meditacijo, pa pravi, da se pred težavami ni mogoče skriti, zato jih je modro sprejeti, osmisliti in preseči. Kako Joga v vsakdanjem življenju pri tem pomaga?

Zavestno sproščanje: prvi korak v jogo

V soočenju s stresom je Joga v vsakdanjem življenju ena od najučinkovitejših tehnik. Stres je težava, ki pesti vsakogar, zahteve sodobnega življenja prinašajo veliko stresa pa tudi globljih duševnih stisk. Pri tem ima joga izjemno učinkovite in preverjene tehnike. Mnoge sodobne metode, kot je avtogeni trening, pa tudi nekatere psihoterapevtske metode prav tako izvirajo iz joge.

Joga v vsakdanjem življenju pozna več načinov soočenja s stresom, prvi je, da se sploh naučimo zavestno globoko sprostiti. Nato se naučimo, kako sprostitev udejanjiti v aktivnem življenju in delovati v stanju mirnosti kljub naporom. To je posebnost, ki jo uči Joga v vsakdanjem življenju skozi vztrajanje v položajih in usmerjanje pozornosti na dihanje. Bolečine imajo ponavadi neko sporočilo, celo smisel, saj velikokrat opozarjajo na napake, ki jih delamo. In namesto da bi se temu upirali (kar je standardni pristop današnjega človeka), se z jogo delno naučimo to sprejeti, obvladovati, razumeti in, če se le da, rešiti težavo, iz katere izhaja.

Ali lahko človeka joga spremeni?

dejandinevski fotoborispuhek

Dr. Dejan Dinevski: "Psihiater dr. Bogart je objavil metaanalizo raziskav v psihiatriji na temo joge in meditacije, članek pa sklenil z izjavo, da meditacija lahko pripomore k globoki transformaciji osebnosti, kar je cilj psihoterapije. Torej ne samo, da spremeni človeka, ampak da zna človek spremeniti svoje globlje negativne vzorce, ki ga oblikujejo, v neke pozitivnejše, konstruktivne – namesto (samo)destruktivne. Joga sama pa spremeni človeka že s tem, da ustvari neko disciplino v življenju, spremeni kakovost odnosov, človek se nauči poslušati samega sebe in s tem tudi druge. In ko zna poslušati druge, lahko vzpostavlja dobre odnose."

 

Asane: subtilna govorica telesa

Asane so telesni položaji, v katerih vztrajamo ali pa jih izvajamo dinamično. Razlika med asanami in drugimi telesnimi vadbami je v tem, da telovadne vaje izvajamo hitro, asane pa počasi, zavestno in zmerno. Ni pomembno število izvedenih asan, temveč kakovost izvajanja.

Pri Jogi v vsakdanjem življenju se pred in med vadbo ter po njej telesno in duševno sprošča. Smisel in cilj vadbe asan ni pretvarjanje napetosti ali nakopičene energije v gibanje, temveč usklajevanje telesa in duha z zavestnim zaznavanjem telesnih in duševnih procesov, zavestnim gibanjem in sproščanjem. Po vadbi asan in sproščanju telo ni utrujeno ali izčrpano. Prav nasprotno, naše telo je sveže, regenerirano, spočito in napolnjeno z energijo.

 

asane park

Kako dosežemo najboljši učinek izvajanja asan?

Dr. Dejan Dinevski: "Gibanje je govorica telesa in tako kot pravilnega govora se moramo tudi pravilnega gibanja naučiti. Sistem Joga v vsakdanjem življenju je zasnovan tako, da s preprostimi in pripravljalnimi vajami postopno pripravlja telo na zahtevne, težje asane. Na začetku in koncu vsake vadbe, tudi med njo, se sproščamo. S tehnikami sproščanja ostrimo zavest o svojem telesu. Če želimo pravilno izvajati asane in občutiti njihovo učinkovanje, se moramo duševno in telesno sprostiti.Pri asanah je pomembno tudi dihanje. Če je usklajeno s telesnim gibanjem, je izvajanje asane skladno – krvni obtok in presnova sta pospešena, dihanje je poglobljeno in vpliva tudi na sproščanje mišic.

Pranajama: skrivnost prejemanja življenjske energije

Ena izmed temeljnih metod Joge v vsakdanjem življenju je pranajama. Pranajama pomeni zavestno vodenje dihanja. Z vsakim vdihom dobi telo poleg kisika tudi prano, življenjsko energijo oziroma moč, ki ustvarja, ohranja, spreminja in je osnovni element zavesti.

Pri vadbi Joge v vsakdanjem življenju se še posebej posveča pozornemu in zavestnemu dihanju in se nato postopoma poučuje vse bolj napredne tehnike pranajame. Zavestno usmerjanje prane povečuje vitalnost in telesno odpornost, razstruplja telo, poglablja sproščenost, umiri in bistri duh. Na ta način kultiviramo življenjsko energijo, jo dvignemo, se harmoniziramo z okoljem, znamo biti mirni in smo prisotni v tem trenutku. Prana je tudi v hrani, zato je najbolje, da uživamo zdravo, polnovredno, ekološko pridelano vegetarijansko hrano.

pranayama morje

Kako pranajama dviguje raven življenjske energije?

Dr. Dejan Dinevski: "Joga v vsakdanjem življenju pozna sistem energetskih centrov v človeku, ki jih imenuje čakre. Te energetske centre pa vsak pri sebi lahko čuti, npr. prebavni energetski center čutiš, to je vir moči. Čutiš tudi čustveno energijo, miselno energijo, energijo koncentracije ... Pravzaprav je to eden poglavitnih ciljev joge, sprostitev, negovanje svoje energije in dviganje ravni življenjske energije. Vse to pa se človek nauči, ko redno vadi pranajamo."

 

Meditacija: most do človekovih neskončnih potencialov

Človekov um lahko primerjamo z mogočno reko. Njenega toka ne moremo ustaviti. Če na reki zgradimo jez, voda zastane za njim. Jez sčasoma popusti in deroča reka prestopi bregove. Kdor prestrogo brzda svoj um in zatira želje ter čustva, tvega, da se napetost, nakopičena v podzavesti, v nekem trenutku nenadzorovano sprosti, lahko tudi kot agresivnost ali kot psihična bolezen.

Z meditacijo samoanalize Joge v vsakdanjem življenju spoznamo orodja zavesti (um in čutila), ne da bi ovirali njihovo delovanje. Vadbo meditacije samoanalize sestavljajo tehnike sproščanja, telesne vaje (asane), ki telo pripravijo na daljše sedenje, in seveda mnoge jogijske meditativne tehnike. Najprej začnemo z asanami, nato pa je nadgradnja meditacija. In to je naravni proces, saj če želimo meditirati, se moramo najprej naučit občutiti svoje telo in globoko sprostiti, brez tega ni meditacije.

meditacija slap

Kaj se dogaja z nami med meditacijo?

Dr. Dejan Dinevski: "Med meditacijo se zgodi več stvari. Prvi, temeljni korak je poglobljena sprostitev. Ko se človek sprosti, se potem usmeri vase, postane prisoten v sedanjem trenutku, to je drugi temelj. Potem pa se nauči poglobljeno opazovati samega sebe. Najprej opazuje svoje telo, potem svoje dihanje, svojo energijo in se s tem poglablja na vedno finejšo raven, v naslednji stopnji pa ustvari distanco tudi do svojih misli. Nauči se opazovati svoje misli. Tukaj se zgodi nek kvantni preskok, takrat lahko rečemo, da se je človek naučil meditacije. Postane opazovalec samega sebe. Pride na raven, kjer lahko razume sebe, vzpostavi dialog s samim sabo in tam se začne duhovni del meditacije, kjer začnemo govoriti o zavesti, notranjem miru, popoln notranji mir pa je cilj meditacije. Ta prinaša svobodo, občutek notranje svobode pa je za človeka zelo izpolnjujoč.

Z redno in pravilno vadbo sproščanja, asan, pranajame, meditacije in drugih jogijskih tehnik ter usmerjanjem učitelja, ki je to pot že prehodil, lahko človek postopoma odkriva svoje številne, še neodkrite potenciale.

 

Za prvi korak k jogi je odgovoren vsak sam

Začnite tako, da se udeležite tečaja joge. Joga v vsakdanjem življenju ponuja tečaje v 93 krajih v Sloveniji. Ko se udeležite tečaja, že po nekaj tednih lahko vadite samostojno. Na začetku je dovolj 15 minut in že lahko občutite učinke vadbe. Ti pa vas spodbudijo, da se še poglobite v svoje znanje joge, da vadite vedno več. In sčasoma vključite jogo v svoj dnevni ritem, na način, ki ne bo moteč.

VG

Avtor znanstveno potrjenega sistema Joga v vsakdanjem življenju Vishwaguru Paramhans Maheshwarananda.

Kako človek najde tisto "pravo" jogo?

Dr. Dejan Dinevski: "Joga v vsakdanjem življenju, torej najbolj razširjena joga v Sloveniji, je izvorna joga. Izvorna joga je tista, ki ohranja temeljne, tradicionalne, starodavne in preizkušene principe in tehnike. Je celovita, ker vsebuje telesne, dihalno-energetske vaje in pa meditacijo ter duhovno-filozofski vidik. Po mojem mnenju in izkušnjah ima šele takšen celovit pristop najgloblje in najbolj holistične učinke, zato jo na tak način tudi poučujemo v naših centrih joge."

 

Znanstveno potrjen sistem Joga v vsakdanjem življenju vam izboljša kakovost življenja

Joga v vsakdanjem življenju je eden najbolj priznanih in uveljavljenih mednarodno znanstveno potrjenih sistemov vadbe tradicionalne, izvorne joge, ki se poučuje na tisočih lokacijah in ustanovah po vsem svetu.

Je celovit (holističen) in postopen sistem principov, tehnik in vadb, ki ga je avtor Vishwaguru Paramhans Maheshwarananda prilagodil sodobnim zahtevam življenja. Sistem temelji na več tisoč let starem preizkušenem tradicionalnem znanju za doseganje celostnega fizičnega, mentalnega, družbenega in duhovnega zdravja. Vadba je skladna, umirjena in preudarna, s poudarkom na zavestnem dihanju. Vaditi Jogo v vsakdanjem življenju pomeni uživati blagodejne učinke izvorne joge. Pomeni pomagati sebi.

V Sloveniji je znanstveno potrjen sistem Joga v vsakdanjem življenju organiziran v Zvezi joga društev Slovenije, v kateri prek 130 učiteljev prostovoljcev z mednarodnim certifikatom aktivno izvaja vadbe v 93 krajih že 27 let.

 

Vpisi v nov semester vadbe potekajo po vsej Sloveniji!

Poiščite vadbo zase in izkusite blagodejne učinke izvorne joge.

Več informacij:

www.jvvz.org

www.facebook.com/YIDL.Slovenia

Fotografije: Yoga in daily life - The Sistem (Bojan Radin in Oliver Ondráš), razen fotografija dr. Dejana Dinevskega - Bojan Puhek.